Aikido

Aikido är en av de kampsporter som räknas in i det som kallas gendai budo, som är ett samlingsnamn och en definiering av moderna japanska kampsporter. Andra exempel är karate, kendo, kyudo och judo. ”Modern” i detta avseende betyder vanligtvis att kampsporten har utvecklats till en verklig sport i modern tid – många av budoarterna, till exempel kendo och kyudo, har anor som går långt tillbaka till samurajernas tid.

Aikidon, å sin sida, utvecklades under 1920-talet, men har rötter i den något äldre kampsportformen Daito Ryu aiki-jujutsu (en form av jujutsu som i sin tur sägs ha rötter som sträcker sig tillbaka till 1000-talet). Även japansk svärdskonst har influerat aikidon. Bakom aikidons grundande står Morihei Ueshiba, och kamparten kan sägas vara en sammansmältning och ett förfinande av Ueshibas träning inom olika kamparter och hans religiösa och filosofiska föreställningar. Ueshiba hade till exempel tränat Daito Ryu under dess dåvarande mästare, Takeda Sokaku. Han hade också tränat Tenjin Shinyo-ryu och Gotoha Yagyu Singan-ryu, liksom judo. De religiösa influenser som påverkade Ueshiba djupt kom från Onisaburo Deguchi, som var den spirituella ledaren för en förgrening av Shinto som kallades Omoto-kyo. Det var detta religiösa inflytande som låg bakom Ueshibas grundläggande filosofi inom aikidon, som går ut på att man ska bemästra kamparten för att kunna ta emot och omdirigera en attack, så att varken den attackerade eller den som attackerar blir skadad. Grundfilosofin är att man ska ge kärlek och medlidande även till de som försöker skada andra, för att kunna uppnå paradiset under ens levnad.

Grunden i aikido är kasttekniker och grepptekniker, men Ueshima lade också till olika vapentekniker, till exempel för spjut och jo (en slags kort trästav). Det varierar idag från klubb till klubb hur mycket man tränar med vapen – vissa tränar dessa tekniker lika mycket som kast och grepp, medan andra helt fokuserar på de ”tomhänta” teknikerna.shihonage

Liksom inom många kampsporter används graderingar inom aikidon för att visa utövarens utveckling. De lägsta graderingarna kallas kyu, och markeras genom ett vitt bälte. Utövaren börjar på sjätte kyu, och når så småningom den högsta kyugraderingen, första kyu. Därefter får utövaren bära svart bälte, och kan börja gradera sig med dangraderingar istället. Dangraderingar räknas nedifrån och upp, och sjunde dan är således den högsta graderingen man kan uppnå inom aikido. Den traditionella klädseln när man utövar aikido är hakama (ett par vida, mörkblå byxor). Inom de flesta inriktningar inom aikido får man dock inte bära dessa byxor som nybörjare, utan först när man har uppnått en viss gradering. I Sverige är det till exempel vanligt att man får bära hakama först vid tredje eller andra kyu, medan man i resten av världen vanligtvis måste uppnå svart bälte för att få bära dem.

Inom aikidon är den mentala träningen minst lika viktig som den fysiska, och många utövare av aikido menar att de inte tränar kamparten för att lära sig självförsvar eller för att bli starkare, utan just för den mentala träningens skull – för att lära sig hantera stress och bli mer självmedvetna, till exempel. Stresshantering är nämligen en central del i den mentala träningen inom aikidon, då utövarna måste kunna vara avslappnade och lugna även i stressande och farliga situationer, som en attack. Mental träning är dock något som alla kan ha nytta av, oavsett om man utövar aikido eller inte, och något som kan utföras var som helst, närhelst man har tid – till exempel när man sitter på toaletten. Man ska bara se till att ha en bekväm toalettstol, så att sittandet inte stör ens koncentration. Du hittar ett stort utbud av toalettstolar på Buildor.se, så att du kan hitta en som passar för just din mentala träning.